Công ty cổ phần Kết cấu thép xây dựng với thương hiệu Kết cấu thép Đông Anh là một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực thiết kế, sản xuất và lặp đặt nhà thép tiền chế, các thiết bị cơ khí thủy công và các kết cấu phi tiểu chuẩn cho ngành công nghiệp.

Công ty bao gồm một hệ thống nhà máy có trang thiết bị đồng bộ, cùng đội ngũ kỹ sư và công nhân kỹ thuật lành nghề. Chúng tôi đã áp dụng quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 cho toàn bộ các nhà máy.

Hàng năm chúng tôi cung cấp khoảng 35.000 tấn kết cấu thép tương đương với 140.000 m2 nhà thép tiền chế và 7.000 tấn thiết bị cơ khí cho các ngành thủy điện, nhiệt điện, luyện kim, xi măng, hóa chất,...

Chúng tôi luôn tự hào vì mang lại những giải pháp tốt nhất và giá thành cạnh tranh cho khách hàng.

Hãy để KẾT CẤU THÉP ĐÔNG ANH được vinh dự cung cấp sản phẩm cho quý khách hàngVan phòng: T?ng 15, Tòa nhà TTC, Duy Tân, C?u Gi?y, Hà N?i
Ði?n tho?i: (04)3 558 2243
Fax: (04)3 558 9914

Nhà máy: Kh?i 5 B, th? tr?n Ðông Anh, Hà N?i
Ði?n tho?i: (04)3 883 4976  -  (04)3 883 4977
Fax: (04)3 883 4975